Filteri
Slanina Hamburška vakum 450g
337.99 din. 337.99 RSD 337.99 din.
Cena po jedinici proizvoda: 749,99 din/kg
NAPOMENA: Moguća su odstupanja težine proizvoda +-150g
Svinjska pršuta vakumirana 240g
359.99 din. 359.99 RSD 359.99 din.
Cena po jedinici proizvoda: 1492,19 din/kg
NAPOMENA: Moguća su odstupanja težine proizvoda +-150g
Duvan čvarci 200g
31999.00 din. 31999.0 RSD 31999.00 din.
Cena po jedinici proizvoda: 1649,95 din/kg